Konkurrence-betingelser / GDPR for Radio SydhavsØerne

 

 • Alle kan som udgangspunkt deltage i konkurrencer og events arrangeret af Radio SydhavsØerne. Dog kan der være konkurrencer hvor man skal være over en vis aldersgrænse for at deltage.
 • Det er gratis at deltage med mindre andet er tilkendegivet
 • Hver person kan kun deltage én gang pr. konkurrence. Brug af falsk navn og adresse vil medføre diskvalifikation.
 • Konkurrencer og events har kun til formål at være underholdende. Deltagere kan ikke efterfølgende rette krav mod Radio SydhavsØerne.
 • Alle konkurrencevindere kontaktes direkte, og som vinder er man de følgende 2 uger afskåret fra at deltage i en Radio SydhavsØerne konkurrence.
 • Radio SydhavsØerne forbeholder sig ret til at offentliggøre vinderen af en konkurrence eller event i radioen, i avisen og/eller på internettet.
 • Præmier, der ikke er afhentet 2 uger efter de er vundet, forbliver Radio SydhavsØernes ejendom.
 • I forbindelse med afhentning af præmier skal der på forlangende fremvises gyldig legitimation. Uden gyldig legitimation kan præmien ikke kræves udleveret.
 • Ansatte i Folketidende Gruppen eller medlemmer af dennes familie må ikke deltage i konkurrencer og events. Ansatte hos samarbejdspartnere og dens pårørende må heller ikke deltage i konkurrencer og events, hvor samarbejdspartneren er sponsor.
 • Tilmeldinger modtaget efter sidste tilmeldingsfrist vil ikke komme i betragtning. Det er alene Radio SydhavsØerne, der afgør, om en tilmelding er modtaget rettidigt og kan godkendes. I en konkurrence eller event, hvor deltageren efterfølgende skal indgå i en rækkefølge, forbeholder Radio SydhavsØerne sig ret til at afgøre, hvilket nummer deltageren skal have.
 • Det er deltagerens eget ansvar, at tilmeldingen kommer rettidigt frem. Radio SydhavsØerne kan ikke holdes ansvarlig for problemer med tilmeldingen, hvad enten det er pr. telefon, e-mail, post etc.
 • Radio SydhavsØerne kan bestemme, at deltagelse i en konkurrence eller en event alene kan begrænses til en bestemt form for tilmelding eller i et begrænset medie som f.eks. via telefon, SMS til studie, på Facebook o.lign.
 • Konkurrence- og eventdeltagere accepterer, at Radio SydhavsØerne må eksponere navn og bopæl (kun by) på Radio SydhavsØernes platforme. Deltagerne accepterer, at ens navn/billede og evt. video vil kunne blive brugt i forbindelse med promovering, og at dette sker uden nogen som helst form for vederlag.
 • Gevinster kan ikke ombyttes til kontanter eller andre varer.
 • Ved deltagelse i en konkurrence eller event hos Radio SydhavsØerne er man indforstået med konkurrencereglerne.
 • Radio SydhavsØerne forbeholder sig ret til at afslutte konkurrencer og events uden forudgående varsel. Radio SydhavsØernes afgørelse i forbindelse med konkurrencer og events er endelig.
 • Har du spørgsmål vedrørende konkurrencer, gevinster og events kontakt os på 54 88 03 45
 • Det er til enhver tid Radio SydhavsØerne der afgør tvister i forbindelse med tvivl om konkurrencens forløb, og vi forbeholder os ret til at ændre i konkurrencens gennemførelse og betingelser, såfremt forholdene tilskriver det.

 


GDPR

NETRADIO:

 • Vores netradio bruger dine personlige oplysninger for at kunne levere det ønskede stream til dig.
 • Det er ikke muligt, både at høre netradio, og samtidig være anonym i systemet. Derfor - hvis du ikke ønsker at dine data opsamles, skal du lukke netradioen og lade være med at benytte dig af tjenesten.
 • Ip-adresse, port-nummer for forbindelse, tidspunkt for hvornår du kobler på serveren og tidspunkt for hvornår du kobler af serveren igen.
 • Disse data bruges til at give dig forbindelse og holde forbindelsen stabil. Ydermere indsamles der statistik på hvor længe der lyttes. Denne statistik er udelukkende til intern brug for os, og bruges blandt andet også i vores salgsmateriale.

 

SMS:

 • SMS, sendt til tjenesten 1919 på Radio SydhavsØerne, indeholder den tekst afsenderen selv har formuleret, telefonnummer på afsender samt hvilket mobil-net SMS'en er sendt fra.
 • SMS, sendt til tjenesten 1919 på Radio SydhavsØerne, bliver udelukkende anvendt til den radio-event den, fra afsenderens side, er tiltænkt.
 • SMS, sendt til tjenesten 1919 på Radio SydhavsØerne, bliver lagret internt i radioens mailsystem i maksimum 14 dage. Herefter slettes den permanent.

 

MAIL:

 • MAIL, sendt til Radio SydhavsØerne i forbindelse med konkurrencer & events, bliver udelukkende anvendt til den radio-event den, fra afsenderens side, er tiltænkt.
 • MAIL, sendt til Radio SydhavsØerne i forbindelse med konkurrencer & events, bliver lagret internt i radioens mailsystem i maksimum 14 dage. Herefter slettes den permanent.

 

Se hvad vi har spillet, time for time, igennem den seneste uge
Masser af billeder fra radioens mange arrangementer